ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการรับสมัครตำแหน่งวิศวกร 22.02.2561
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ถึง 9 มีนาคม 2561 12.02.2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 29.01.2561
ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษของธนาคาร 1.โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (k-Capstone) 2. โครงการให้ทุนการศึกษา โครงการพิเศษ (Young Scholarship) 24.01.2561
NHK spring (Thailand) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 คุณสมบัติเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า ประพฤติดี ขาดทุนทรัพย์ มี GPA 2.75 -ขึ้นไป 24.01.2561
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา 22.01.2561
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2561) 18.01.2561
เชิญชวนนักศึกษาส่งประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง 11.01.2561
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ ถึง 12 มีนาคม 2561 08.01.2561
เชิญชวนนักศึกษาส่งบทความ ชิงเงินรางวัล กองทุนปาล พนมยงค์ ประจำปี 2560 ถึง 9 ก.พ.2560 08.01.2561
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 08.01.2561
ใบสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 03.01.2561
สมัครอบรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์จากสถาบันภาษา (รุ่นที่ 1) รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น 18.12.2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครทุนขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ จันทร์ที่ 15 - พุธ17 มกราคม 2561 17.12.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยราลัยทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก 3 อัตรา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง 17.12.2560
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา