ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
รับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2560 หมดเขตรับสมัครภายใน 16 ต.ค.2560 12.09.2560
บริษัท ซิสเต็ม แอ็ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน ตำแหน่ง Network Systems engineer, Engineer, Sales โทร. 02-2760128-44 06.09.2560
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดออกแบบ สิ่งประดิษฐป้อมยามอัจฉริยะเคลื่อนที่ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท ส่งผลงาน Drawing วันนี้ถึง 10 ก.ย.2560 31.08.2560
เชิญชวนนักศึกษาส่งทีมแข่งขันกิจกรรมกลไกอัจฉริยะ KARAKURI 2017 โดยส่งแบบร่างเบื้อนต้นและคลิปวีดีโอนำเสนอ ภายใน 1 ก.ย.2560 นี้ 31.08.2560
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานด้านวิศวกรรมหลายตำแหน่ง และงาน Part Time หลายอัตรา ติดต่อ 090-980-2990 31.08.2560
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย.2560 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ชั้น 5 สยามพารากอน 25.08.2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ด้วยตนเองถึง 1 ก.ย.2560 22.08.2560
เชิญนักศึกษาร่วมชมละคอนเวทีเรื่อง "The Voyage : การเดินทาง" 22.08.2560
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (รอบที่ 2 ) หมดเขตภายใน 31 สิงหาคม 2560 18.08.2560
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง 16.08.2560
เปิดรับสมัครทุนการศึกษากองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมดเขตภายใน 20 ก.ย.2560 16.08.2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560สมัครด้วยตนเองถึง 1 ก.ย.2560 16.08.2560
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานออกแบบมาสคอต ในโครงการประกวดออกแบบ Mascot สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใน 31 ส.ค.2560 นี้ 16.08.2560
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำหนด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 13.07.2560
ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี เขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนภูมิพล ในหัวข้อ "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชการที่ ๙" มีเงินรางวัลสูงสุด ๘๐๐๐ บาท ภายใน 30 ส.ค.2560 13.07.2560
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา