ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ในชื่องาน ProPak Asia 2018 จัดระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไเทค กรุงเทพฯ 17.04.2561
บริษัท อัลลอยอินด้สทรี จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน วิศวกรขาย / วิศวกรรมไฟฟ้า 17.04.2561
ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดีย 04.04.2561
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561) ภายใน 28 พ.ค.61 พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน 2561 04.04.2561
รับสมัครทุนขาดแคลนคณะฯ รอบ 1 ปีการศึกษา 2561 ถึง 20 เมษายน 2561 และกำหนดสัมภาษณ์ทุน 3-4 พ.ค.2561 22.03.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มธ.ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่สนใจในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น. 20.03.2561
เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ฯ ทุกเพศ ทุกวัยเข้าร่วมส่งสิ่งประดิษฐฯ เข้าแข่งขันในรายการสมรภูิไอเดีย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 20.03.2561
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคม และไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 15.03.2561
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งบทความการค้นคว้าในหัวข้อ "การพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน" หมดเขต 23 เม.ย.2561 02.03.2561
M-Focus เปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง Programmer / Operations Research Analyst / Industrial Engineering Consultant 02.03.2561
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 2/2561) 27.02.2561
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการรับสมัครตำแหน่งวิศวกร 22.02.2561
ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษของธนาคาร 1.โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (k-Capstone) 2. โครงการให้ทุนการศึกษา โครงการพิเศษ (Young Scholarship) 24.01.2561
NHK spring (Thailand) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 คุณสมบัติเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า ประพฤติดี ขาดทุนทรัพย์ มี GPA 2.75 -ขึ้นไป 24.01.2561
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2561) 18.01.2561
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา