ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ (จัดงานวันที่ 1-3 พ.ย.2561) โดยแข่งขันในวันที่ 2 พ.ย.2561 11.07.2561
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รับชั่น สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ในหัวข้อ "ทำอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?" 11.07.2561
เชิญชวนนักศึกษาผู้สนใจส่งประกวดประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" ภายในวันอังคารที่ 31 ก.ค.2561 11.07.2561
เชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 2 สมัครภายใน 15 ก.ค.61 03.07.2561
ด่วนมาก ช่องทางสำหรับดูกำหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม ในการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) 03.07.2561
ด่วนมาก ช่องทางสำหรับดูกำหนดการคัดเลือกเพิ่มเติม ในการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เคมี) 30.06.2561
ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการเกษตรอัจฉริยะ สร้างชาติ (Smart-Precion Farming) ระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างเดือน มิ.ย. 61 - ม.ค.62 และอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 6-10 ส.ค.61 สมัครภายใน 30 ก.ค.61 26.06.2561
ด่วนมาก เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 20.06.2561
มธ.รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. - 17 ส.ค.2561 ในวันเวลาราชการ 11.06.2561
ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดการออกแบบเสื้อผ้า ฯ หมดเขตส่งผลงานภายใน 30 มิ.ย.2561 11.06.2561
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานธุรกิจฯเข้าประกวดโครงการ GSB สุดยอด SMEs startup ตัวจริง หมด 10 ส.ค.61 11.06.2561
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยของบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย สมัครภายใน 13 ก.ค.2564 11.06.2561
บริษัท โตชิบา ฯ รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรการผลิต จำนวน 7 อัตรา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, อิเล็คทรอนิคส์ 06.06.2561
บริษัทแอคชีฟเวอร์ส จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง Programmer / Developer 31.05.2561
ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาส่งบทความชิงรางวัลทุนภูมิพลในหัวข้อ "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" หมดเขต ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 25.05.2561
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนากาเรียนการสอน Active learning 27.06.2561
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา