หัวข้อข่าว เชิญชวนนักศึกษาส่งทีมแข่งขันกิจกรรมกลไกอัจฉริยะ KARAKURI 2017 โดยส่งแบบร่างเบื้อนต้นและคลิปวีดีโอนำเสนอ ภายใน 1 ก.ย.2560 นี้
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป