หัวข้อข่าว บริษัท ที-เร็กซ์(สตีล) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครใน ตำแหน่ง "Steel Cluster Engineer" 1 อัตรา /ตำแหน่ง "Steel Cluster Estimator" 1 อัตรา/ ตำแหน่ง "Engineering Marketeer" 3 อัตรา
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป