หัวข้อข่าว บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ชั้นปี 4 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,000 บาท สมัคร ภายใน 5 ก.ย.62
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป