หัวข้อข่าว เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน และส่งผลงานเข้าชิงทุนสนับสนุนผลงานวิจัย ในงาน "IART & 2 nd INNOCON & 1 st UNICON 2019 ในวันพุธที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป