หัวข้อข่าว ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน "Battle Robot Warrior" ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป