หัวข้อข่าว นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ชวนน้อง ๆ ชั้นปี 3 ขึ้นไปทุกสาขาร่วมแข่งขัดแผนพัฒนาธุรกิจ UPCYCLE SOLUTIONS ประเภททีม 6 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท กับโครงการ "แค่ใจก็เพียงพอ 2019" สมัครภายใน 31 ต.ค.2562
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป