หัวข้อข่าว ทุนมูลนิธอมตะ ประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน มีGPA 3.5 ขึ้นไป ระดับปริญญาตรี ปี 1-4 โดยจ่ายค่าเล่าเรียนตามจริงของแต่ละคณะฯส่งใบสมัครภายใน 31 ต.ค.2562
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป