หัวข้อข่าว รับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปี 2-4 มีGPA 3.0 ขึ้นไป จำนวน 1 ทุนละ 50,000 บาท ภายใน 4 ต.ค.2562
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป