หัวข้อข่าว ทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี รับสมัครทุน สำหรับนักศึกษา ชั้น 2 , ปี 3 ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.72 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ภายใน 10 ต.ค.62
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป