หัวข้อข่าว สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย เชิญชวนนักศึกษาแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุระดับอุมศึกษา ในวันที่ 25-25 เม.ย.2563 ณ ท่าอากาศยานนครพนม จ.นครพนม เปิดรับสมัครถึง 25 ต.ค.2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม)
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป