หัวข้อข่าว เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้างานนิทรรศการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรกว่า 38 แห่ง ในวันพุธ 30 ต.ค.2562 เวลา 13.00 - 20.00 ณ โรงแรม โนโวเทลสยามสแควร์
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป