หัวข้อข่าว บริษัท แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนด์ จำดั เชิญชวนผู้สนใจเข้างานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค.2562 ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ติดต่อสอบถาม 02-635-5230
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป