หัวข้อข่าว ท่อเอสซีจี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิศวฯ สาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิศวกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ย. ณ สำนักงานใหญ่ SCG และโรงงานท่อเอสซีจี สระบุรี สมัครด่วน ภายใน 25 ต.ค.62
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป