หัวข้อข่าว รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเพื่อเข้าฝึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 10 ก.ย.63 ตามประกาศ มธ.ตามรายละเอียดแนบ
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป