หัวข้อข่าว ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับทุนฯ ประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 30,000 บาท สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ ภายในวันอังคารที่ 15 ก.ย.2563
รายละเอียด รายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป