หัวข้อข่าว แจ้งตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชายที่มีสัญชาติไทยเกิดปี พ.ศ.2543 เพื่อดำเนินการผ่อนผันทหารประจำปี 2563
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป