หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่ 26 ต.ค. ถึง 11 ธ.ค.2563
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป