หัวข้อข่าว คณะวิศวฯ แจ้งวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด เช้า ณ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทย์ (ห้องประชุม 231) บ่าย ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความสำคัญ ทั่วไป