หัวข้อข่าว มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม 2567 ทุนละ 30,000 บาทต่อปี
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป