หัวข้อข่าว มหาวิทยาลัยนิด้า รับสมัครเข้าเรียน ป.โทและ ป.เอก มีทุนการศึกษาให้
รายละเอียด นิเทศนิด้า มีทุนการศึกษา 3 ประเภท เสนอโอกาสทางการศึกษาที่คุณไม่ควรพลาด!! . ????️ทุนเรียนฟรี จากนิเทศนิด้า เน้นการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ . ????ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ทุนเรียนฟรี 100% สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นเงินเดือนให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน ????ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 100% แต่ไม่มีเงินเดือน ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ????ทุนการศึกษาประเภทที่ 3 สนับสนุนค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา 50% ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต กึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร . ✅การขอทุนจากนิเทศนิด้าไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปสำหรับปริญญาตรีเพื่อเรียนต่อปริญญาโท และต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา มีความตั้งใจที่แน่นอนในการทำงาน จึงจะสามารถสมัครขอทุนกับคณะได้ (โดยทุนการศึกษามีสำหรับภาคปกติเท่านั้น) . ????นิเทศนิด้า เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ????ภาคปกติ เปิดสอนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 94,300 บาท ❤️ภาคพิเศษเปิดสอนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 237,700 บาท . ????วันปิดรับสมัคร ปริญญาโท ภาคปกติ ถึงวันที่ 17 พ.ย. 2566 ปริญญาโท ภาคพิเศษ ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2566 ปริญญาเอก ถึงวันที่ 20 พ.ย. 2566 . ????สมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/
ความสำคัญ ทั่วไป