หัวข้อข่าว เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านนวัตกรรม GSP Hackathon 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ภายใน 19 พ.ย.2566
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป