หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส.ถึงระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2566 - 31 มกราคม 256
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป