หัวข้อข่าว มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง รับสมัครทุนแบบเต็มจำนวน อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก รวมถึงค่าครองชีพ จนจบหลักสูตร โดยครอบครัวมีรายได้รวมกันต่ำกว่า 360,000 บาทต่อปี ผลการเรียน 2.75 ขึ้นปี เปิดรับสมัครถึง 15 ก.ค.2567
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป