ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุุุุุุุุุุุุุนการศึกษาระดับอุมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาทต่อปี สมัครผ่านเวปไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2564 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่อง ถึงปี 4 มี GPA 3.15 ขึ้นไป  28.10.2563
ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครถึง 30 พ.ย.2563  26.10.2563
ประชาสัมพันธ์งานศึกษาต่อต่างประเทศรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำมากกว่า 60 สถาบันจาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์  22.10.2563
ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก ตามคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25  20.10.2563
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบาไทย63 เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี GPA ไม่ต่ำ 2.5 ในชั้นม.ปลาย  20.10.2563
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาประจำปี 2564 หลักสูตร sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program  16.10.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 5/2563)  08.10.2563
โรงแรมNOUVO CITY HOTEL ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มธ. เสนอห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,100 บาท (รวมอาหารเช้า) ช่วง 22 - 31 ต.ค.2563  08.10.2563
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตโกสินทร์ 200 ปี เปิดรับสมัครศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 3 ที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายใน 22 ต.ค.2563  07.10.2563
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่ 2 โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ร่วมกับบริษัทบ้านปู รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 ต.ค.63 ณ โรงละครแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน   07.10.2563
บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ประกาศให้ทุนการศึกษา shinshokai 2563 ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ด้านIT/programmer/AI จำนวน 1 ทุนๆ ละ 50,000 บาทต่อคน จนจบการศึกษา (4ปี) ภายใน 30 ต.ค.2563  06.10.2563
เชิญนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เสนอชื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020" ทุนละ 10,000 บาท ภายในพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.2563  05.10.2563
บริษัทไพลอน จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานในวิศวกรโยธา ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี - ดีมาก เงินเดือนตามที่ตกลงกัน  30.09.2563
ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่ 26 ต.ค. ถึง 11 ธ.ค.2563  28.09.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลายหลักสูตร ครั้งที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ถึง ตุลาคม 2563  22.09.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ของคณะสังสงเคราะห์ศาสตร์  22.09.2563
บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคลากรที่จบการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อฝ่ายบุคคล 0-2213-1039 ต่อ 12147  21.09.2563
แจ้งตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชายที่มีสัญชาติไทยเกิดปี พ.ศ.2543 เพื่อดำเนินการผ่อนผันทหารประจำปี 2563  08.09.2563
แจ้งผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็ผู้รับความคุัมครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษาฯ  24.08.2563
การปรับเปลี่ยน Section วิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  19.08.2563
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครทุนสำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 - ปี 4 ประจำปี 2563 มีผลเรียนดี มีGPA 3.00 ขึ้นไป คุณสมบัติ มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 1 ทุน ทุนละ ๆ 50,000 บาท ภายใน 30 ก.ย.2563   17.08.2563
เรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปัญญาธรรมศาสตร์ The Musical Grooming Responsible Global Citizen 2020"  05.08.2563
ห้องเรียนวิชา MA111 ภาค 1/2563  ด่วนที่สุด 04.08.2563
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา SC173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563  ด่วนที่สุด 03.08.2563
ประชาสัมพันธ์ไลน์ผู้สอนวิชามธ.104 ภาค 1/2563  ด่วนมาก 03.08.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลายหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563  25.07.2563
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเพื่อเข้าฝึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 10 ก.ย.63 ตามประกาศ มธ.ตามรายละเอียดแนบ  23.07.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกต)  01.07.2563
แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนวิชาโครงงาน/การวิจัย/สหกิจศึกษา โดยไม่ผ่านพื้นความรู้ของรายวิชา  29.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  04.06.2563
ประชาสัมพันธ์โครงการ "MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2020  02.06.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  23.03.2563
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาป.โท ภาค 1/2563 โดยมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้นักศึกษาทุกคน สนใจติดต่อ อดิศร จึงประสบสุข โทร 02-4708338  18.03.2563
ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับ  31.01.2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563 (ประเภททุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio เท่านั้น)  23.01.2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนเรียนดี TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติทุกสาขา) สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2563  23.01.2563
ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ของวิทยาลัยราชสุดาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคต้น รับสมัครถึง 4 ก.ค.63 และภาคปลาย รับสมัครถึง 5 พ.ย.63  08.01.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  26.12.2562
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  18.12.2562
เกณฑ์การจัดการเรียนวิชาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  16.12.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ)  27.11.2562
บริษัท MoneyGuru Co.,Ltd รับสมัครงานสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  11.11.2562
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาโทสาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  31.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)  30.10.2562
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556  15.10.2562
NHK บริษัทผู้ผลิตชั้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคคล 02-730-2219  11.10.2562
มหาวิทยาลัย Tokyo เปิดหลักสูตร "International Multidisciplinary Engineering Graduate Porgram" สนใจรายละเอียดตามเอกสารแนบ  04.09.2562
บริษัทเคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับสมัครวิศวกรจบใหม่ในสาขาต่าง ๆ ภายใต้โครงการ KAEFER Graduate Engineer Trainee (GET) สนใจติดต่อแผนกบุคคล 038 029172 ต่อ 116  30.05.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  30.05.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 3/2562)  18.03.2562
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครวิศวกรเทคนิค วุฒิป.โท สาขาโครงสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง /วิศวกรโยธา ป.ตรี   08.03.2562
ขออนุมัติแก้ไขเล็กน้อยหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  21.02.2562