ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2561)  18.01.2561
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ด่วนมาก 15.01.2561
เชิญชวนนักศึกษาส่งประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง   11.01.2561
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ ถึง 12 มีนาคม 2561  08.01.2561
เชิญชวนนักศึกษาส่งบทความ ชิงเงินรางวัล กองทุนปาล พนมยงค์ ประจำปี 2560 ถึง 9 ก.พ.2560  08.01.2561
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3  08.01.2561
ใบสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  03.01.2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ด่วนมาก 26.12.2560
สมัครอบรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์จากสถาบันภาษา (รุ่นที่ 1) รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น  18.12.2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครทุนขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ จันทร์ที่ 15 - พุธ17 มกราคม 2561  17.12.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยราลัยทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก 3 อัตรา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง  17.12.2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561-2562 ของสถาบันวิทยสิริเมธี  17.12.2560
ประกาศรับสมัครวิศวกร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วิศวกรเทคนิค ป.โท สาขาโครงสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง GPA 3.00 ขึ้นไป และวิศวกรโยธา ป.ตรี GPA 2.5 ขึ้นไป  17.12.2560
ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งทีมเข้าร่วม โครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์" (โครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน InsurTech แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2560 เท่านั้น  23.11.2560
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16 สมัครได้ถึง 28 ก.พ.261  23.11.2560
บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Engineer หลายตำแหน่ง   14.11.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1,2,3 มีผลการเรียน 3.15 ขึ้นไป และมีความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ทุนละ 60,000 บาท สมัครภายใน 9 มกราคม 2561  14.11.2560
ขอเชิญร่วมงาน Robot Tech for the Future (RTF) ครั้งที่ 3 ฯลฯ ในวันอังคารที่ 21 พ.ย.2560 เวลา 13.00 - 18.00 ณ The Halls ซอยวิภาวดี 64  10.11.2560
ประชาสัมพันธ์นิททรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม" 60 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-11 ธ.ค.2560  10.11.2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินผลการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560  09.11.2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ตถึง 12 ธันวาคม 2560 และสมัครด้วยตนเอง ถึง 22 ธันวาคม 2560  08.11.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ม.6 3.15 ขึ้นไป สนใจสมัครภายใน 6 มกราคม 2560  07.11.2560
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผุ้สมควรได้รับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนขาดแคลน ปีการศึกษา 2560  07.11.2560
ประชาสัมพันธ์งาน The UK study Exhibition 2017 จัดในวันที่ 9 พ.ย.2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท (งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร)  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) ในโครงการ "NTC Excellent Internship 2018" สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 จำนวน 2 ท่าน ภายใน 30 พ.ย.2560  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 ถึง 30 พ.ย.2560 อัตราค่าลงทะเบียน 4000 บาท  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้สนใจเป็นครู  04.10.2560
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปรเรชั่น จำกัดเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง programmer 2 ตำแหน่ง ด่วน   04.10.2560
บริษัท ซิสเต็ม แอ็ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน ตำแหน่ง Network Systems engineer, Engineer, Sales โทร. 02-2760128-44  06.09.2560
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานด้านวิศวกรรมหลายตำแหน่ง และงาน Part Time หลายอัตรา ติดต่อ 090-980-2990   31.08.2560
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำหนด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง   13.07.2560
บริษัทแอ็ดวานซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง (ซ.รามคำแหง 68) รับสมัครวิศวกรเครื่องกล   13.07.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี2560 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  16.06.2560
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2560)  06.06.2560
บริษัท เต็มโก้ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า โยธา หลายอัตรา ดูข้อมูลที่ www.demco.co.th  30.05.2560
บริษัท ดรากอนอล จำกัด และบริษัทในเครือ ประสงค์จะรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปริญญาด้านวิศวกรรมเครื่องกล   19.05.2560
บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง sales Engineer, Site Engineer และ Application Engineer  09.05.2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ ของบริษัท เซียร์ซอฟต์ประเทศไทย จำกัด   23.03.2560
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสหการ เครื่องกล โยธา คอมพิวเตอร์ เคมี หลายอัตรา   10.03.2560
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมกับบริษัทฯ  24.02.2560
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะเกษตรกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล รับนักศึกษาและทุนการศึกษา ปี 2017-2018 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนาการและสัตวศาสตร์  20.02.2560
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2560)  25.01.2560