ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครถึง 31 ม.ค.63  19.11.2562
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษาฝึกงานประจำ 2563 ภายใน 25 ธันวาคม 2562   15.11.2562
ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 สมัครถึง 27 ธ.ค.2562  13.11.2562
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (Talent) สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 และชั้นปี 2, มี GPA 3.15 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดไม่ต่ำกว่า 3.0) หรือคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป ทุนละ 60,000 บาทต่อไป ต่อเนื่องจนจบการศึกษา สมัครภายใน 24 ม.ค.2563  12.11.2562
บริษัท MoneyGuru Co.,Ltd รับสมัครงานสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  11.11.2562
บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือน มิ.ย. - สิงหาคม 63 รับสมัครถึง ม.ค.63  08.11.2562
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย และสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่้ 31 ธ.ค.2562 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท  08.11.2562
ประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนรีมิกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ความรู้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วัสดุการแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู่ ฯ ในระหว่างวันที่ 14-18 ม.ค.63 สมัครทุนภายใน 31 ต.ค.2562  08.11.2562
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิชาโทสาขาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  31.10.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องการขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตรและประเภทโครงการ)  30.10.2562
สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมเปิดบ้าน ในวันที่ 30 พ.ย.2562 ณ.สถาบัน ฯ ตำบลป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จังหวัดระยอง   29.10.2562
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศาสตร์และนวัตกรรม ถึง 1 พ.ย.62 เพื่อเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (มกราคม 2563)  25.10.2562
ทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบา - ไทย ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักศึกษา ชั้นปี 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มี GPA 2.5 ขึ้นในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/อุตสาหการ/อิเลคโทรนิคส์ จำนวน 1 ทุุน ๆ ละ 15,000 บาทต่อปี  25.10.2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ โดยเปิดรับสมัครถึง 12 ม.ค.2563   22.10.2562
บม.จ.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาฝึกงาน ถึงวันที่ 30 พ.ย.2562  22.10.2562
ประชาสัมพันธ์-รับสมัครโครงการฝึกงานต่างประเทศ รับสมัครถึง 20 ธ.ค.2562  22.10.2562
ธนาคารกสิกรไทย ประสงค์จะให้ทุนฯ โดยรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก เป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ภายในปี 2563 มีGPA ไม่ต่ำกว่า 3.25 ถึง 13 ธ.ค.2562  21.10.2562
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการอุมศึกษาฯ รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวต์แวร์ เปิดรับสมัคร ถึง 31 ต.ค.2562  17.10.2562
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี GPA 3.15 ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปี 1 ทุนละ 30,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง) ยื่นใบสมัครผ่านเวปไซต์ ถึง 17 ม.ค.62  17.10.2562
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556  15.10.2562
NHK บริษัทผู้ผลิตชั้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคคล 02-730-2219  11.10.2562
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน Open House ครั้งที่้ 1-2562 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.62 ณ traning Village บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (มีรถรับส่งจาก Bangna Towwer) ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 28 ต.ค.62  11.10.2562
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับสมัครทุน สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 80,000 บาท ภายใน 29 ต.ค.62  11.10.2562
ท่อเอสซีจี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิศวฯ สาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิศวกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ย. ณ สำนักงานใหญ่ SCG และโรงงานท่อเอสซีจี สระบุรี สมัครด่วน ภายใน 25 ต.ค.62  04.10.2562
บริษัท แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนด์ จำดั เชิญชวนผู้สนใจเข้างานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค.2562 ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ติดต่อสอบถาม 02-635-5230  02.10.2562
เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้างานนิทรรศการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรกว่า 38 แห่ง ในวันพุธ 30 ต.ค.2562 เวลา 13.00 - 20.00 ณ โรงแรม โนโวเทลสยามสแควร์   02.10.2562
สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย เชิญชวนนักศึกษาแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุระดับอุมศึกษา ในวันที่ 25-25 เม.ย.2563 ณ ท่าอากาศยานนครพนม จ.นครพนม เปิดรับสมัครถึง 25 ต.ค.2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม)  02.10.2562
บริษัท ฟูจิคูระ ฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นโยธา และมี GPA 2.75 ขึ้นไปทุกภาคการศึกษา/ แบบต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 75,000 บาทต่อปี (รวม 150,000 ) มีเงือนไขทำสัญญา ฯ เข้าทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี   02.10.2562
ทุนมูลนิธอมตะ ประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน มีGPA 3.5 ขึ้นไป ระดับปริญญาตรี ปี 1-4 โดยจ่ายค่าเล่าเรียนตามจริงของแต่ละคณะฯส่งใบสมัครภายใน 31 ต.ค.2562  17.09.2562
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา2562 กำหนดยื่นหลักฐาน ถึง 29 พ.ย.2562 ผ่านช่องทางเวบไซต์ sa.tu.ac.th งานบริการและให้คำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา มธ..  17.09.2562
นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ชวนน้อง ๆ ชั้นปี 3 ขึ้นไปทุกสาขาร่วมแข่งขัดแผนพัฒนาธุรกิจ UPCYCLE SOLUTIONS ประเภททีม 6 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท กับโครงการ "แค่ใจก็เพียงพอ 2019" สมัครภายใน 31 ต.ค.2562  17.09.2562
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร โปรแกรมเมอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตราและเจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   04.09.2562
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน "Battle Robot Warrior" ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี   04.09.2562
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน และส่งผลงานเข้าชิงทุนสนับสนุนผลงานวิจัย ในงาน "IART & 2 nd INNOCON & 1 st UNICON 2019 ในวันพุธที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์  04.09.2562
มหาวิทยาลัย Tokyo เปิดหลักสูตร "International Multidisciplinary Engineering Graduate Porgram" สนใจรายละเอียดตามเอกสารแนบ  04.09.2562
วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมุัคร ป.โท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2/2562 ถึง 14 ธันวาคม 2562  04.09.2562
บริษัท ไดซิน จำกัด รับสมัครวิศวกร สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,ยานยนต์ (ประกาศเมื่อ 27 ส.ค.2562)  04.09.2562
ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐด้านพลังงานไฟฟ้า ถึง 31 ต.ค.2562  04.09.2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันสัมภาษณ์ ช่วง 9 - 13 กันยายน 62  15.08.2562
เชิญผู้สนใจทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2563 ภายใน 15 ส.ค.2562  18.07.2562
ขยายเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  28.06.2562
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม  31.05.2562
บริษัทเคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับสมัครวิศวกรจบใหม่ในสาขาต่าง ๆ ภายใต้โครงการ KAEFER Graduate Engineer Trainee (GET) สนใจติดต่อแผนกบุคคล 038 029172 ต่อ 116  30.05.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  30.05.2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท หลายหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบ  26.03.2562
บริษัท โชติจินดา คอมซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่งวิศวกรในหลายสาขา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อื่น ๆ สนใจสมัคร  21.03.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 3/2562)  18.03.2562
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครวิศวกรเทคนิค วุฒิป.โท สาขาโครงสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง /วิศวกรโยธา ป.ตรี   08.03.2562
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อุตสาหการ,เครื่องกล,โยธา,คอมพิวเตอร์,เคมี หลายตำแหน่ง  07.03.2562
ขออนุมัติแก้ไขเล็กน้อยหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  21.02.2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการนิทรรศการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร-เยอร์มัน "TGGS Exhibition 2019" และการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (TGGS STi)  14.02.2562
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 7 ทุน สำหรับชั้นปี 3 หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ (เรียนฟรี ปี 4 จบแล้วมีงานทำทันที ทำงานครบ 1 ปี บินไปเรียนต่อปริญญาโท)  09.01.2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST -Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 62   26.12.2561