ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Engineer หลายตำแหน่ง   14.11.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1,2,3 มีผลการเรียน 3.15 ขึ้นไป และมีความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ทุนละ 60,000 บาท สมัครภายใน 9 มกราคม 2561  14.11.2560
ขอเชิญร่วมงาน Robot Tech for the Future (RTF) ครั้งที่ 3 ฯลฯ ในวันอังคารที่ 21 พ.ย.2560 เวลา 13.00 - 18.00 ณ The Halls ซอยวิภาวดี 64  10.11.2560
ประชาสัมพันธ์นิททรรศการ "งานเปิดโลกวิศวกรรม" 60 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-11 ธ.ค.2560  10.11.2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินผลการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560  09.11.2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ตถึง 12 ธันวาคม 2560 และสมัครด้วยตนเอง ถึง 22 ธันวาคม 2560  08.11.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ม.6 3.15 ขึ้นไป สนใจสมัครภายใน 6 มกราคม 2560  07.11.2560
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผุ้สมควรได้รับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนขาดแคลน ปีการศึกษา 2560  07.11.2560
ประชาสัมพันธ์งาน The UK study Exhibition 2017 จัดในวันที่ 9 พ.ย.2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท (งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร)  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) ในโครงการ "NTC Excellent Internship 2018" สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 จำนวน 2 ท่าน ภายใน 30 พ.ย.2560  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 ถึง 30 พ.ย.2560 อัตราค่าลงทะเบียน 4000 บาท  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้สนใจเป็นครู  04.10.2560
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปรเรชั่น จำกัดเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง programmer 2 ตำแหน่ง ด่วน   04.10.2560
บริษัท ซิสเต็ม แอ็ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน ตำแหน่ง Network Systems engineer, Engineer, Sales โทร. 02-2760128-44  06.09.2560
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานด้านวิศวกรรมหลายตำแหน่ง และงาน Part Time หลายอัตรา ติดต่อ 090-980-2990   31.08.2560
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำหนด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง   13.07.2560
บริษัทแอ็ดวานซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง (ซ.รามคำแหง 68) รับสมัครวิศวกรเครื่องกล   13.07.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี2560 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  16.06.2560
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2560)  06.06.2560
บริษัท เต็มโก้ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า โยธา หลายอัตรา ดูข้อมูลที่ www.demco.co.th  30.05.2560
บริษัท ดรากอนอล จำกัด และบริษัทในเครือ ประสงค์จะรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปริญญาด้านวิศวกรรมเครื่องกล   19.05.2560
บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง sales Engineer, Site Engineer และ Application Engineer  09.05.2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ ของบริษัท เซียร์ซอฟต์ประเทศไทย จำกัด   23.03.2560
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสหการ เครื่องกล โยธา คอมพิวเตอร์ เคมี หลายอัตรา   10.03.2560
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมกับบริษัทฯ  24.02.2560
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะเกษตรกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล รับนักศึกษาและทุนการศึกษา ปี 2017-2018 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนาการและสัตวศาสตร์  20.02.2560
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2560)  25.01.2560