ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ   15.05.2561
บริษัท GME เปิดรับสมุัครงาน วิศวกร ไฟฟ้า/ เครื่องกล  07.05.2561
เชิญชวนนักศึกษาร่วมงานนิทรรศผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ ของ กฟผ. ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค.61 ณ หอประชุมเกษมจาติกวณิช 1-2 สำนังานงาน กฟผ. จังหวัดนนทบุรี  04.05.2561
ประกาศการขอยกเว้น และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG)  03.05.2561
ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest : RDC2018) ภายใน 25 พ.ค.61 นี้  01.05.2561
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่โตเกียว เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยายนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยื่น ถึง 31 พ.ค.2561  01.05.2561
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ในชื่องาน ProPak Asia 2018 จัดระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไเทค กรุงเทพฯ  17.04.2561
บริษัท อัลลอยอินด้สทรี จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน วิศวกรขาย / วิศวกรรมไฟฟ้า  17.04.2561
ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์" รายการสมรภูมิไอเดีย   04.04.2561
ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561) ภายใน 28 พ.ค.61 พร้อมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน 2561  04.04.2561
รับสมัครทุนขาดแคลนคณะฯ รอบ 1 ปีการศึกษา 2561 ถึง 20 เมษายน 2561 และกำหนดสัมภาษณ์ทุน 3-4 พ.ค.2561  22.03.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มธ.ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่สนใจในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00-17.00 น.  20.03.2561
เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ฯ ทุกเพศ ทุกวัยเข้าร่วมส่งสิ่งประดิษฐฯ เข้าแข่งขันในรายการสมรภูิไอเดีย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  20.03.2561
บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคม และไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา  15.03.2561
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งบทความการค้นคว้าในหัวข้อ "การพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน" หมดเขต 23 เม.ย.2561  02.03.2561
M-Focus เปิดรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง Programmer / Operations Research Analyst / Industrial Engineering Consultant  02.03.2561
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 2/2561)  27.02.2561
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการรับสมัครตำแหน่งวิศวกร  22.02.2561
ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษของธนาคาร 1.โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (k-Capstone) 2. โครงการให้ทุนการศึกษา โครงการพิเศษ (Young Scholarship)  24.01.2561
NHK spring (Thailand) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 คุณสมบัติเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า ประพฤติดี ขาดทุนทรัพย์ มี GPA 2.75 -ขึ้นไป  24.01.2561
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2561)  18.01.2561
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ด่วนมาก 15.01.2561
เชิญชวนนักศึกษาส่งประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง   11.01.2561
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ ถึง 12 มีนาคม 2561  08.01.2561
สมัครอบรมภาษาอังกฤษกับอาจารย์จากสถาบันภาษา (รุ่นที่ 1) รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น  18.12.2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครทุนขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ จันทร์ที่ 15 - พุธ17 มกราคม 2561  17.12.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยราลัยทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก 3 อัตรา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง  17.12.2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561-2562 ของสถาบันวิทยสิริเมธี  17.12.2560
ประกาศรับสมัครวิศวกร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วิศวกรเทคนิค ป.โท สาขาโครงสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง GPA 3.00 ขึ้นไป และวิศวกรโยธา ป.ตรี GPA 2.5 ขึ้นไป  17.12.2560
บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Engineer หลายตำแหน่ง   14.11.2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินผลการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560  09.11.2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ตถึง 12 ธันวาคม 2560 และสมัครด้วยตนเอง ถึง 22 ธันวาคม 2560  08.11.2560
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ม.6 3.15 ขึ้นไป สนใจสมัครภายใน 6 มกราคม 2560  07.11.2560
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผุ้สมควรได้รับทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนขาดแคลน ปีการศึกษา 2560  07.11.2560
ประชาสัมพันธ์งาน The UK study Exhibition 2017 จัดในวันที่ 9 พ.ย.2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท (งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร)  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) ในโครงการ "NTC Excellent Internship 2018" สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 จำนวน 2 ท่าน ภายใน 30 พ.ย.2560  01.11.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้สนใจเป็นครู  04.10.2560
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปรเรชั่น จำกัดเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง programmer 2 ตำแหน่ง ด่วน   04.10.2560
บริษัท ซิสเต็ม แอ็ดไวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน ตำแหน่ง Network Systems engineer, Engineer, Sales โทร. 02-2760128-44  06.09.2560
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานด้านวิศวกรรมหลายตำแหน่ง และงาน Part Time หลายอัตรา ติดต่อ 090-980-2990   31.08.2560
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ จำหนด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง   13.07.2560
บริษัทแอ็ดวานซ์ ซี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง (ซ.รามคำแหง 68) รับสมัครวิศวกรเครื่องกล   13.07.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ปี2560 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  16.06.2560
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2560)  06.06.2560
บริษัท เต็มโก้ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า โยธา หลายอัตรา ดูข้อมูลที่ www.demco.co.th  30.05.2560
บริษัท ดรากอนอล จำกัด และบริษัทในเครือ ประสงค์จะรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปริญญาด้านวิศวกรรมเครื่องกล   19.05.2560
บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง sales Engineer, Site Engineer และ Application Engineer  09.05.2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ ของบริษัท เซียร์ซอฟต์ประเทศไทย จำกัด   23.03.2560
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงาน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสหการ เครื่องกล โยธา คอมพิวเตอร์ เคมี หลายอัตรา   10.03.2560
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมกับบริษัทฯ  24.02.2560
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะเกษตรกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล รับนักศึกษาและทุนการศึกษา ปี 2017-2018 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนาการและสัตวศาสตร์  20.02.2560
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 1/2560)  25.01.2560