ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปี 2-4 มีGPA 3.0 ขึ้นไป จำนวน 1 ทุนละ 50,000 บาท ภายใน 4 ต.ค.2562  17.09.2562
ทุนมูลนิธอมตะ ประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน มีGPA 3.5 ขึ้นไป ระดับปริญญาตรี ปี 1-4 โดยจ่ายค่าเล่าเรียนตามจริงของแต่ละคณะฯส่งใบสมัครภายใน 18 ต.ค.2562  17.09.2562
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา2562 กำหนดยื่นหลักฐาน ถึง 29 พ.ย.2562 ผ่านช่องทางเวบไซต์ sa.tu.ac.th งานบริการและให้คำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา มธ..  17.09.2562
นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ชวนน้อง ๆ ชั้นปี 3 ขึ้นไปทุกสาขาร่วมแข่งขัดแผนพัฒนาธุรกิจ UPCYCLE SOLUTIONS ประเภททีม 6 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท กับโครงการ "แค่ใจก็เพียงพอ 2019" สมัครภายใน 31 ต.ค.2562  17.09.2562
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร โปรแกรมเมอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตราและเจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   04.09.2562
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน "Battle Robot Warrior" ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี   04.09.2562
บริษัทโตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฝึกงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ (ประกาศ 1 ส.ค.2562)  04.09.2562
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน และส่งผลงานเข้าชิงทุนสนับสนุนผลงานวิจัย ในงาน "IART & 2 nd INNOCON & 1 st UNICON 2019 ในวันพุธที่ 20 พ.ย.2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์  04.09.2562
มหาวิทยาลัย Tokyo เปิดหลักสูตร "International Multidisciplinary Engineering Graduate Porgram" สนใจรายละเอียดตามเอกสารแนบ  04.09.2562
วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมุัคร ป.โท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคเรียนที่ 2/2562 ถึง 14 ธันวาคม 2562  04.09.2562
บริษัท ไดซิน จำกัด รับสมัครวิศวกร สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,ยานยนต์ (ประกาศเมื่อ 27 ส.ค.2562)  04.09.2562
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับโท-เอก ปลายภาค ปีการศึกษา2562 ถึง 30 ก.ย.2562   04.09.2562
ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐด้านพลังงานไฟฟ้า ถึง 31 ต.ค.2562  04.09.2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันสัมภาษณ์ ช่วง 9 - 13 กันยายน 62  15.08.2562
เชิญผู้สนใจทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2563 ภายใน 15 ส.ค.2562  18.07.2562
ขยายเวลาการยื่นผลคะแนน เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  28.06.2562
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มธ. ประจำปีการศึกษา 2562 ที่งานบริการและให้คำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา  17.06.2562
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม  31.05.2562
บริษัทเคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับสมัครวิศวกรจบใหม่ในสาขาต่าง ๆ ภายใต้โครงการ KAEFER Graduate Engineer Trainee (GET) สนใจติดต่อแผนกบุคคล 038 029172 ต่อ 116  30.05.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษา และ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)  30.05.2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท หลายหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบ  26.03.2562
บริษัท โชติจินดา คอมซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่งวิศวกรในหลายสาขา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อื่น ๆ สนใจสมัคร  21.03.2562
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) (ฉบับที่ 3/2562)  18.03.2562
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครวิศวกรเทคนิค วุฒิป.โท สาขาโครงสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง /วิศวกรโยธา ป.ตรี   08.03.2562
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อุตสาหการ,เครื่องกล,โยธา,คอมพิวเตอร์,เคมี หลายตำแหน่ง  07.03.2562
ขออนุมัติแก้ไขเล็กน้อยหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  21.02.2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการนิทรรศการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร-เยอร์มัน "TGGS Exhibition 2019" และการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (TGGS STi)  14.02.2562
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 7 ทุน สำหรับชั้นปี 3 หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ (เรียนฟรี ปี 4 จบแล้วมีงานทำทันที ทำงานครบ 1 ปี บินไปเรียนต่อปริญญาโท)  09.01.2562
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST -Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 62   26.12.2561