หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Chula LegalTech Year 5 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในอุตสาหกรรมกฎหมาย เปิดรับสมัครในวันพุธที่ 13 ธ.ค.2566-วันพุธที่ 3 มกราคม 2567
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป