หัวข้อข่าว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ในการอัปเดดแอปพลิเคชัน TU Greats App
รายละเอียด การปรับปรุง แอปพลิเคชัน "TU Greats App" เวอร์ชั่นใหม่ครั้งนี้ ส่งผลให้นักศึกษาจำเป็นจะต้องอัปเคตเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโทรศัพ์มือถือจะเป็นแอปพลิเคชัน่นล่าสุด นักศึกษาสามารถเข้าไปทำการอัปเดตหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นล่าสุดได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ความสำคัญ ทั่วไป