หัวข้อข่าว เชิญชวนนักศึกษาประกวดพูด Seri Thai Talk หัวข้อ " จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย คุณประโยชน์ บทเรียนต่อสังคมและชาติยามสงบ" ชิงทุนการศึกษา สูงสุดจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
รายละเอียด ตามรายละเอียดแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป