หัวข้อข่าว เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครทุน ประเภทต่อเนื่อง จำนวนเงินทุนละ 50,000 บาท มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.67 - 29 ก.พ.2567 ตามรายละเอียดแนบ
รายละเอียด เอกสารแนบ
ความสำคัญ ทั่วไป