ตารางสอบ - ระดับปริญญาตรี
รายวิชาที่ส่งผลการศึกษาเพิ่มเติม รอบพิเศษ
การแก้ไขเกรดและการศึกษาโดยไม่ผ่านวิชาพื้นความรู้ (ตามมติที่ประชุมคณบดี)
แนวปฏิบัติในการส่งผลสอบไล่รายวิชา
กำหนดส่งผลสอบไล่รายวิชา 22 พ.ค.2560