ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุุุุุุุุุุุุุนการศึกษาระดับอุมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาทต่อปี สมัครผ่านเวปไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2564 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่อง ถึงปี 4 มี GPA 3.15 ขึ้นไป 28.10.2563
ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครถึง 30 พ.ย.2563 26.10.2563
ประชาสัมพันธ์งานศึกษาต่อต่างประเทศรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำมากกว่า 60 สถาบันจาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ 22.10.2563
ธนาคารกสิกรไทย รับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก ตามคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25 20.10.2563
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบาไทย63 เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี GPA ไม่ต่ำ 2.5 ในชั้นม.ปลาย 20.10.2563
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาประจำปี 2564 หลักสูตร sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program 16.10.2563
โรงแรมNOUVO CITY HOTEL ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มธ. เสนอห้องพักราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,100 บาท (รวมอาหารเช้า) ช่วง 22 - 31 ต.ค.2563 08.10.2563
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตโกสินทร์ 200 ปี เปิดรับสมัครศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 3 ที่มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครภายใน 22 ต.ค.2563 07.10.2563
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่ 2 โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ร่วมกับบริษัทบ้านปู รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 ต.ค.63 ณ โรงละครแบงค์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน 07.10.2563
บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ประกาศให้ทุนการศึกษา shinshokai 2563 ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ด้านIT/programmer/AI จำนวน 1 ทุนๆ ละ 50,000 บาทต่อคน จนจบการศึกษา (4ปี) ภายใน 30 ต.ค.2563 06.10.2563
เชิญนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เสนอชื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020" ทุนละ 10,000 บาท ภายในพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.2563 05.10.2563
บริษัทไพลอน จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานในวิศวกรโยธา ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี - ดีมาก เงินเดือนตามที่ตกลงกัน 30.09.2563
ประชาสัมพันธ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่ 26 ต.ค. ถึง 11 ธ.ค.2563 28.09.2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลายหลักสูตร ครั้งที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ถึง ตุลาคม 2563 22.09.2563
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิชาที่ใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/ห้องปฏิบัติการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ของคณะสังสงเคราะห์ศาสตร์ 22.09.2563
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา