ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ธนาคารกสิกรไทย ประสงค์จะให้ทุนฯ โดยรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก เป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ภายในปี 2563 มีGPA ไม่ต่ำกว่า 3.25 ถึง 13 ธ.ค.2562 21.10.2562
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการอุมศึกษาฯ รับนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวต์แวร์ เปิดรับสมัคร ถึง 31 ต.ค.2562 17.10.2562
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี GPA 3.15 ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปี 1 ทุนละ 30,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง) ยื่นใบสมัครผ่านเวปไซต์ ถึง 17 ม.ค.62 17.10.2562
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศการขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2556 15.10.2562
NHK บริษัทผู้ผลิตชั้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ติดต่อสอบถามฝ่ายบุคคล 02-730-2219 11.10.2562
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน Open House ครั้งที่้ 1-2562 ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.62 ณ traning Village บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (มีรถรับส่งจาก Bangna Towwer) ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 28 ต.ค.62 11.10.2562
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับสมัครทุน สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 80,000 บาท ภายใน 29 ต.ค.62 11.10.2562
ท่อเอสซีจี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิศวฯ สาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิศวกรรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ย. ณ สำนักงานใหญ่ SCG และโรงงานท่อเอสซีจี สระบุรี สมัครด่วน ภายใน 25 ต.ค.62 04.10.2562
บริษัท แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนด์ จำดั เชิญชวนผู้สนใจเข้างานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค.2562 ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ติดต่อสอบถาม 02-635-5230 02.10.2562
เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เชิญชวนผู้สนใจเข้างานนิทรรศการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรกว่า 38 แห่ง ในวันพุธ 30 ต.ค.2562 เวลา 13.00 - 20.00 ณ โรงแรม โนโวเทลสยามสแควร์ 02.10.2562
สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย เชิญชวนนักศึกษาแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุระดับอุมศึกษา ในวันที่ 25-25 เม.ย.2563 ณ ท่าอากาศยานนครพนม จ.นครพนม เปิดรับสมัครถึง 25 ต.ค.2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม) 02.10.2562
บริษัท ฟูจิคูระ ฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 ทุกสาขาวิชา ยกเว้นโยธา และมี GPA 2.75 ขึ้นไปทุกภาคการศึกษา/ แบบต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 75,000 บาทต่อปี (รวม 150,000 ) มีเงือนไขทำสัญญา ฯ เข้าทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี 02.10.2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับป.โทภาคปกติ ถึงวันที่ 11 ต.ค.2562 24.09.2562
รับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปี 2-4 มีGPA 3.0 ขึ้นไป จำนวน 1 ทุนละ 50,000 บาท ภายใน 4 ต.ค.2562 17.09.2562
ทุนมูลนิธอมตะ ประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน มีGPA 3.5 ขึ้นไป ระดับปริญญาตรี ปี 1-4 โดยจ่ายค่าเล่าเรียนตามจริงของแต่ละคณะฯส่งใบสมัครภายใน 18 ต.ค.2562 17.09.2562
กิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา Active learning และ Engineering GREATS ประจำปี 2561 02.08.2562
 
ลิงค์ภายนอก ลิงค์ภายใน
   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)    - กองบริการการศึกษา
   - สภาวิศวกร    - สำนักทะเบียนและประมวลผล
     - กองกิจการนักศึกษา